Vigtige datoer og info:

  • Tilmelding inden d. 15. februar 2024 – Husk at fonden skal betale kontingent inden d. 28. februar 2024
  • Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes inden d. 7. marts (overvej om du vil stille op til bestyrelsen)
  • Kom gerne med emner til vidensdeling på dag 2 – Overvej om du selv har lyst til at præsentere noget fra din hverdag i Jeres feriefond

Indbydelse og program til Parasollens Seminar 2024, på hotel Severin i Middelfart

Prisen for at deltage i seminaret er kr. 2.750,- Uden overnatning er prisen kr. 2.000,-
Tilmelding til regnskabsfører: Poul Lehn Jensen, pt.jensen@post.tele.dk

Tilmelding og betaling senest den 15. februar 2024 på Parasollens konto i Nordea 9255 – 348 390 784 1

Selv om tilmeldingsfristen er udløbet, er det muligt at prøve og kontakte Poul og høre om der kunne være en ledig plads.

VIGTIGT! – i forbindelse med betaling – Husk at oplyse:
– Navn på fond/feriehusadministrator
– Navne på deltagere
Du får en mail, når betalingen er registreret.
Ved afbestilling efter hotellets deadline vil deltagergebyret være tabt.

Prisen dækker – ud over lokaler og mødeforplejning følgende:

Torsdag:
Morgenbuffet, frokostbuffet, eftermiddagskaffe, middag og overnatning i enkeltværelse samt drikkevarer til maden (dog ikke ad-libitum).

Fredag:
Morgenbuffet, formiddagskaffe og sandwich og vand ”to stay or to go”

Torsdag d. 11. april 2024:
Fra kl. 09:30 – Morgenbuffet – Bagagerum til rådighed på gangen ved receptionen
10:00 – 12:00 Torveaktiviteter
12:15 – 13:30 Frokost
13:30 – 15:30 Velkomst, oplæg v. Kristine Virén (Formidlings chef hos Videnscenteret Bolius, Ekspert i DR/Hammerslag mv.) – Efterfølgende dialog og vidensdeling
15:30 – 16:00 Kaffe og indskrivning samt registrering til generalforsamlingen (Pia S. & Nanna)
16:00 – 17:30 Generalforsamling
17:30 – 18:30 Fortsat vidensdeling med en forfriskning og en eftermiddags snack
19:00 – Middag

Fredag d. 12. april 2024:
07:00 – 09:00 Morgenmad
09:00 – 11:30 Vidensdeling – (Aktuelle emner kan drøftes og præsenteres – forslag imødeses gerne – inden d. 7. marts)
11:30 – 12:00 Tak for i dag – Sandwich to go’

Programmet er vejledende og kan ændres uden varsel

Dagsorden til generalforsamlingen torsdag d. 11. april 2024 kl. 16:00

Valg af dirigent.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 6. marts 2024, hvorefter forslag udsendes til alle medlemmer 14 dage før generalforsamlingen.
Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse.
Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Nanna de Courcy – Djurslands Feriefond – Genopstiller
Nils Petersen – Feriefonden for medarbejdere i Bornholms Regionskommune – Genopstiller
Anette Eg Kristiansen – Københavns Kommunes Feriefond – Genopstiller ikke

2 Bestyrelses suppleanter for 1 år
Jørgen Friis Andersen – Jammerbugt Kommunes Feriefond
Vivi Jytte Henningsen – Region Sjællands Feriefond

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor – Leif Bøgedahl – Silkeborg Kommunes Feriefond (for 2 år)
Revisorsuppleant – Lene Havlund Nielsen – Herning Kommunes Feriefond (for 2 år)

Eventuelt
Evt. Indkomne forslag udsendes sammen med det godkendte, reviderede regnskab, samt den endelige dagsorden senest 14. dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer opfordres til at deltage i valgene, og eventuelt stille op til eventuelle ledige pladser.

Skriv et svar