På mødet blev kommende års seminar og generalforsamling fastsat – Indbydelsen er udsendt i særskilt nyhed.
Desuden havde bestyrelsen et konstruktivt møde med direktør Nina Löwe Krarup og fagkoordinator Lillian Bojesen Mortensen fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF).
I forhold til overførslen pr. 15. november 2022 af uhævet feriegodtgørelse for årene 2019 og 2020 er der fortsat usikkerhed på, hvordan feriefondene skal håndtere, at feriepengene fra samtidighedsferie udbetales brutto hvilket betyder, at beløbet overføres indholdene den enkelte persons skattebeløb. AFF har oplyst, at der er svar herom fra STAR den 13. november 2022. Når dette svar haves, vil feriefondene blive orienteret.

Bestyrelsen aftalte, at Nina Löwe Krarup og Lillian Bojesen Mortensen begge deltager i Parasollens seminar den 30. marts, og her vil præsentere et indlæg i forhold til AFF’s tilsynsrolle for feriefondene og samtidig vil give lejlighed til en spørgsmål og svar runde.
Spørgsmål til AFF kan allerede nu indsendes til Parasollens bestyrelse på formandens mail – iel@rn.dk
Parasollens mødes igen til møde den 10. og 11. januar 2023

2 kommentarer

Skriv et svar