Opdateret nyhed pr. d. 25.10.2021 – Dokumenterne fra seminaret er nu vedhæftet først/øverst i dette opslag:

 

Klik her: Feriefon oplæg – Region Hovedstaden

Klik her: Feriefond oplæg – Bornholm

Klik her: Feriefond oplæg – Kolding

Klik her:  GDPR slides – Feriefonde

Klik her:  Parasollen Generalforsamling og Seminar 2021 – Carsten Scheibye

Klik her:  Referat fra generalforsamling i Parasollen torsdag d. 16.9.2021

Klik her: Beretning Parasollen september 2021 – Inger Larsen

 

***** Herunder er den oprindelige nyhed *****

Indbydelse og program til Parasollens Seminar 2021 – opdateret med regnskabet

Prisen for at deltage i seminaret er kr. 2.600,- Ønskes ingen overnatning er prisen kr. 1.900,-
Tilmelding til regnskabsfører Poul Lehn Jensen, pt.jensen@post.tele.dk Tilmelding og betaling senest den 2. september 2021 på Parasollens konto nr. 9255 – 3483 907 841 (Nordea)
VIGTIGT – Husk at oplyse:
– navn på fond/feriehusadministrator
– navn på deltagere
Der sendes en bekræftelse på mail, når betalingen er registreret.
Ved afbestilling efter deadline vil deltagergebyret være tabt.

Prisen dækker – ud over lokaler og mødeforplejning følgende:

Torsdag:
Morgenbuffet, frokostbuffet, eftermiddagskaffe, middag og overnatning i enkeltværelse samt drikkevarer til maden.

Fredag:
Morgenbuffet, formiddagskaffe og sandwich og vand ”to stay or to go”

Kontingent: For deltagelse i seminar og generalforsamling skal kontingentet til Parasollen være betalt.

Torsdag d. 16. september 2021:
10:00 – 10:15 Indskrivning og registrering til generalforsamlingen (morgenmad og kaffe)
10:25 – 10:30 Velkomst og præsentation af af bestyrelsen
10:30 – 12:00 GDPR, dataminimering og databehandleraftale v. Persondatakonsulent, Lars Due Nielsen
12:15 – 13:15 Frokost
13:30 – 15:30 Låne huse ved leverandørerne af bookingsystemerne Contool Feriebooking v. Kristian Kaadner og Bookhus v. Robert Holm
15:30 – 16:00 Kaffe
16:00 – 17:00 Generalforsamling
17:00 – 18:30 Vidensdeling og opvarmning til dag 2 – ved Carsten Scheibye
18:35 – Middag

Fredag d. 17. september 2021:
07:00 – 09:00 Morgenmad
09:00 – 11:30 Pulsen på feriefondenen faciliteret ved Carsten Scheibye – 3 fonde fortæller om deres hverdag – hvordan de ser på fremtiden og eventuelle udfordringer /gruppedrøftelser
Feriefonden Region Hovedstaden v. Michael Ravn Hansen, Feriefonden Kolding Kommune v. Tommy Laursen og Feriefonden Bornholms Regionskommune v. Jon Madsen.
11:30 – 12:00 Tak for i dag – Sandwich to go’


Dagsorden generalforsamling torsdag d. 16.9.2021 kl. 16:00

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. august 2021, hvorefter forslag udsendes til alle medlemmer 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
 6. Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:

4 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år
Pia Banche (Københavns Universitets Feriefond)
Pia Petersen (COOP Ferie)
Henrik Sohl (Feriefond for medarbejdere ved Sønderborg Kommune)
Inger Larsen (Region Nordjyllands Feriefond)

3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Nils Petersen (Feriefonden for medarbejdere i Bornholms Regionskommune)
Dora Bach (Feriefonden for ansatte ved Jammerbugt Kommune)
Annette Eg Kristiansen (Københavns Kommunes Feriefond)

2 Suppleanter:
Ronni Kjær Laumann, Silkeborg Kommune (2 år)
Leon Kanstrup, Århus Magistrat Kommune (1 år)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor er: Lejf Rattenborg Bøgedal (for 2 år)
Suppleant er pt: Jes Hansen, Region Sydsjælland – (for 1 år)

 1. Eventuelt

Evt. Indkomne forslag udsendes sammen med det godkendte, reviderede regnskab, samt den endelige dagsorden senest 14. dage før generalforsamlingen.


Medlemmer opfordres til opstilling og deltagelse i valgene

Med forbehold for ændringer

***

Her finder du de sidste 2 års regnskaber:

Klik her: Parasollens – underskrevet regnskab 2020

Klik her: Parasollen – underskrevet regnskab 2019

4 kommentarer

 1. Hej Lars
  Seminar og generalforsamling finder igen sted på Best Western Hotel Fredericia. Det kræver fornyet tilmelding, da alle fonde har fået tilbagebetalt tilmeldingsgebyret for det tidligere aflyste seminar.
  Nils Pedersen
  Bestyrelsesmedlem Parasollen.

Skriv et svar