Indbydelse og program til Parasollens Seminar 2023, på hotel Severin i Middelfart

Prisen for at deltage i seminaret er kr. 2.600,- Ønskes ingen overnatning er prisen kr. 1.900,-
Tilmelding til regnskabsfører Poul Lehn Jensen, pt.jensen@post.tele.dk

Tilmelding og betaling senest den 9. januar 2023 på Parasollens konto i Nordea 9255 – 348 390 784 1
VIGTIGT! – Husk at oplyse:
– Navn på fond/feriehusadministrator
– Navne på deltagere
Der sendes en bekræftelse på mail, når betalingen er registreret.
Ved afbestilling efter deadline vil deltagergebyret være tabt.

Prisen dækker – ud over lokaler og mødeforplejning følgende:

Torsdag:
Morgenbuffet, frokostbuffet, eftermiddagskaffe, middag og overnatning i enkeltværelse samt drikkevarer til maden (ikke ad-libitum).

Fredag:
Morgenbuffet, formiddagskaffe og sandwich og vand ”to stay or to go”

Torsdag d. 30. marts 2023:
Fra kl. 09:30 – Morgenbuffet
10:00 – 12:00 Torveaktiviteter
12:15 – 13:15 Frokost
13:15 – 13:30 Pause
13:30 – 15:30 Velkomst og oplæg – Arbejdsmarkedets feriefond (AFF) – køb & salg – vidensdeling – (endeligt program følger)
15:30 – 16:00 Kaffe og indskrivning samt registrering til generalforsamlingen
16:00 – 17:30 Generalforsamling
17:30 – 18:30 Vidensdeling og opvarmning
19:00 – Middag

Fredag d. 31. marts 2023:
07:00 – 09:00 Morgenmad
09:00 – 11:30 Fortsættelse fra dag et – Crowdfunding
11:30 – 12:00 Tak for i dag – Sandwich to go’

Dagsorden til generalforsamlingen torsdag d. 30. marts 2023 kl. 16:00

Valg af dirigent.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 28. februar 2023, hvorefter forslag udsendes til alle medlemmer 14 dage før generalforsamlingen.
Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse.
Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:

4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Pia Banche (Feriefonden Københavns Universitet)
Pia Sørine Petersen (Coop Ferie)
Inger Larsen (Feriefonden Region Nordjylland)
Henrik Sohl (Feriefond for medarbejdere ved Sønderborg Kommune)

1 Suppleanter:
Nanna de Courcy, Djurslands Feriefond (2 år)

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisorsuppleant – Jes Hansen (for 1 år) – (genopstiller ikke)

Eventuelt
Evt. Indkomne forslag udsendes sammen med det godkendte, reviderede regnskab, samt den endelige dagsorden senest 14. dage før generalforsamlingen.

Medlemmer opfordres til opstilling og deltagelse i valgene

** Med forbehold for ændringer **

Skriv et svar