Parasollens bestyrelse er bekendt med at fonde har modtaget mange henvendelser fra personer, der har uafhentede feriepenge til gode.
Nu er der endelig nyt i forhold til hvordan nogle af de uafhentede feriepenge kan komme retur til medarbejdere.

Derfor gør Parasollens bestyrelse opmærksom på følgende:

AFF har den 19. december 2022 udsendt et fællesbrev til de private feriefonde  i forhold til udbetaling af uafhentede feriepenge.

I fællesbrevet gør AFF endvidere opmærksom på, at de indenfor en kort horisont kommer en vejledning på AFF’s hjemmeside, hvoraf det fremgår, hvordan indberetning til indkomstregisteret kan foretages rent lavpraktisk.

Link til fællesbrevet:

Glædelig jul og godt nytår

Skriv et svar