Bestyrelsen har været samlet og forberedt Seminaret d. 11-12. april på Severin – I kan glæde Jer til at møde Kristine Virén (Formidlings chef hos Videnscenteret Bolius, Ekspert i DR/Hammerslag mv.)

Programmet er nærmest på plads og indbydelsen udsendes d.d. sammen med kontingentopkrævningen.

Del din viden med de andre fonde og bliv inspirator – lav et kort indlæg til seminarets dag 2 – om et emner der fylder i Jeres fond – Giv gerne formanden et praj så vi kan programsætte indlægget.

Folketinget vedtog den 7. december 2023 en række ændringer i ferieloven og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, herunder bl.a. genindførsel af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriemidler. Læs om lovforslagets hovedpunkter her. -> https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2023/december/andring-af-ferieloven-er-nu-vedtaget/

Den vedtagne lovtekst, finder du her på retsinfo -> https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202313L00069

Bestyrelsen udsender d.d. en “kampagne folder” med information om foreningen Parasollen – til de fonde der endnu ikke er medlem af foreningen. Håbet er at vi kan blive endnu flere medlemmer.

Bestyrelsen samles igen d. 7. marts og følger op – Mødet er et virtuelt møde på TEAMS

Skriv et svar