Parasollens bestyrelse orienterer denne gang om:

  • Opmærksomheden henledes på, at Feriefondene aktuelt fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) har modtaget ”Fællesbrev til feriefonde – oktober 2023”, udsendt via digitalpost pr. d. 19. oktober 2023.

  1. Parasollen har som høringspart afgivet svar i forhold til ændring af lovgivning – Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Indførelse af bagatelgrænse m.v.)
  2. Parasollens bestyrelse ser positivt på en indførelse af en bagatelgrænse for automatisk udbetaling af uhævet feriepenge.
    – Bestyrelsen mener dog, at bagatelgrænsen ikke bør være “for høj” – idet der så kan komme andre faktorer i spil. fx. Risikerer man at medarbejdere ikke vælger at afholde den faktiske optjente ferie.

Parasollen opfordrer medlemskredsen i at deltage i AFF webinaret om administration af uhævede feriepenge torsdag den 2. november kl. 10.30 – 11.30.

Husk tilmelding på aff.dk under kontakt eller pr. digital post til AFF – enten med digitalpost, eller via www.aff.dk/kontaktformular

Side 3 i ovenstående fællesbrev er efterladt “tomt” – med vilje..

Pva. Parasollen Bestyrelse

Skriv et svar