Kort info – Bestyrelsen har d.d. afholdt et kort status møde på Teams

Drøftet: Seminar og generalforsamling samt kontingent opkrævning 2021 mv.

a. Der opkræves kontingent som vanligt – Meddelelse med betalings info, kommer ud separat og senere

b. Seminaret flyttes (igen) – og indholdet gentænkes – Kom gerne med Jeres input, så vi kan putte det rigtige indhold i seminaret

c. Generalforsamling gennemføres først når det er muligt at mødes fysisk igen

d. Covid-19 – det er stadig muligt at søge Covid-19 kompensation (udkommer i separat nyhed)

Skriv et svar