På mødet blev der bl.a. arbejdet med:


Temadag d. 20.11 på Severin

Indhold drøftet og lavet indbydelse til temadagen – Endeligt program udsendes først efter tilmeldingsfristen af hensyn til eventuelle medlemsønsker til indholdet på dagen.


Fokusområder for bestyrelsesperioden 2019-2020

Drøftet: Udfordring af bekendtgørelsen for feriefonde, indkøbs- og partnerskabsaftaler, Differentieret kontingent , sky-administration, kommunikation og netværk. pt. anses Indkøbaftaler – uden for rækkevidde.
Differentieret kontingent – Det er bestyrelsens holdning at servicering af den enkelte fond ikke er afhængig af fondens størrelse/antallet af ferieformål. Bestyrelsen fremsætter derfor ikke et forslag til differentieret kontingent for medlemmerne i Parasollen.


Parasollens hjemmeside – bl.a. menu struktur, medlems oversigten og bestyrelses oversigten og et nyt lukket punkt til fondenes besidder oversigt mv.

Næste møde er d. 24+25. oktober – Alle forslag fra medlemmer til emner til drøftelse på temadag eller seminar modtages meget gerne

Skriv et svar