1.
STAR fører ikke længere tilsyn med de private feriefonde. Det er overgået til Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. lovens § 34, stk. 2.
Det er derfor at det er Arbejdsmarkedets Feriefond , der har sendt fællesbrevet til feriefondene.
Regnskaber mv forespørgsler, anmodninger om dispensationer og godkendelser skal sendes til Arbejdsmarkedets Feriefond , der i et nærmere bestemt omfang har afgørelseskompetence, jf. lovens § 41, stk. 3, jf. stk. 4.
STAR fører fortsat tilsyn med Arbejdsmarkedets Feriefond.

2.
STAR træffer ikke længere afgørelser. FerieKonto har kompetence til at træffe afgørelser i et nærmere bestemt omfang, jf. lovens § 36, stk. 2.

3.
Uhævede feriepenge fra fx Københavns Kommune til Københavns Kommunes Feriefond skal afregnes som hidtil, jf. lovens § 34, stk. 2, jf. stk. 3, første gang 15. november 2022 for perioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Det har FerieKonto ikke noget at gøre med.

4.
Statens andel af de uhævede feriepenge er faldet bort fra og med 1. september 2020.

5.
Der er imidlertid et afløb fra gamle ferieår/gammel ferielov senest optjeningsåret 2018, som skal afregnes til de private feriefonde dette efterår 2020, og som skal håndteres som sædvanlig, hvor de private feriefonde skal afregne statens andel til STAR, og refusion håndteres, jf BEK nr 1233 af 24/08/2020 om uhævede feriepenge for optjeningsåret 2018 og tidligere bekendtgørelser for tidligere ferieår. Så afregning af statens andel ebber stille og roligt ud efterhånden. Det har FerieKonto heller ikke noget at gøre med.

6.
• Arbejdsmarkedets Feriefond fører femover tilsynet med de private feriefonde, som STAR har gjort. Så det er det eneste nye af relevans for de private feriefonde.
• Kommuner og regioner mv. skal afregne uhævede feriepenge til de private feriefonde som hidtil. Sidste gang efter den gamle ferielov for optjeningsåret 2018 den 15. november 2020, og første gang efter den nye ferielov den 15. november 2022.
• Statens andel af hævede feriepenge efter den gamle ferielov håndteres som sædvenlig.
• Statens andel falder bort med den nye ferielov.

7.
STARs nye rolle er vejledende lovfortolkende.

1 kommentar

  1. Vi er i gang at ændre i vedtægterne – hvem skal vi sende vedtægterne til? – og gælder reglen om at de skal anmeldes forud fortsat? Har nogen et direkte nummer til en jurist på dette område?

Skriv et svar