Overdragelse af tilsynet med private feriefonde, fra STAR til Arbejdsmarkedets Feriefond sker pr. 1. september 2020

Pr. d.d. er det i dag AFF Arbejdsmarkedets Feriefond der har tilsynet med vore fonde, herunder infobrevet fra STAR.

Du finder AFF’ afsnit om FF’de her: https://www.aff.dk/Tilsyn/Private%20feriefonde.aspx

AFF kan kontaktes på T 33 48 70 00 eller via kontaktformularen på deres hjemmeside aff.dk

Eventuelle spørgsmål til overdragelsen? Kontakt:

Peter Steenberg
Teamchef
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
T 72 21 79 29
pst@star.dk

Skriv et svar