#2992
Lone SørensenLone Sørensen
Deltager

Hej
Vi er en fond med 8 huse og 2 lejeligheder. Vi betaler for 7 timer pr. uge til kommunen. Disse bruges på 1 times reelt arbejde for fonden som er samlet hvor der også er 1 times telefontid (9-10) for lejere.
Administrator bruger tid:
dagsorden og referat
deltagelse i bestyrelsesmøder ca 8 a 2 timer
telefonsupport begrænset til aftalt kontortid
administration bookingsys
opdatering priser, perioder
åbning af ny sæson
tilretning af tekster
indsætning af nye billeder
vedligehold nyheder, hjemmeside
lodtrækning
nyhedsbreve
koordinering af håndværkere ( opgaver vedr. daglig drift)
indberetning til skat
betaling af fakturaer, udlæg
indscanne bilag til revisor/bogføring
dagligdrift betalinger m.v.
Eksterne er købt ind til:
Bogføring og regnskab
Bestyrelsen bruger bl.a. tid på ( noget foregår i arbejdstiden og andet i fritiden)
Årlig Budgetlægning, månedlige rapporter på udlejning og budgetopfølgning laves af kasserer og formand
Facebook varetages af formanden.
Tovholder på større projekter som f.eks. etablering/udskiftning El ladestandere, varmepumper, nøgle-varmestyring omlægning til fiber fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Venlig hilsen
Lone
Horsens Kommunes Feriefond