Bestyrelsen har været samlet og har bla. arbejdet med programmet til seminaret – der er lige nu 89 deltagere fra 31 forskellige fonde til det kommende seminar og generalforsamling.

Måske har i fundet og brugt nogle leverandører vi endnu ikke har mødt? – Forslag på nye leverandører, modtages gerne mhp. deltagelse i torveaktiviterne.

Nyhedsbrev omkring kontingentopkrævning og det kommende seminar og generalforsamling udformet og udsendt

På mødet er ligeledes drøftet: Problematikker omkring afregning af u-hævede feriepenge /brutto / netto / platforms økonomi /ny bogføringslov / mv.

Næste møde afholdes 29. marts kl. 16 på Severin

Ses til seminaret d. 30./31. marts på Severin

Skriv et svar