Første tilladelse – Berlin

Newsletter Nr. 2/2014
Berlin, den 11.09.2014

Det glæder mig at kunne meddele, at advokatkontoret for en dansk Feriefond har fået en afgørelse (Bescheid) fra Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg om, at en dansk Feriefonds ferielejlighed ikke er omfattet af „Zweckentfremdungsverbot” og den derfor fortsat kan benyttes som ferielejlighed.

Myndigheden har fulgt vores argumentation, hvorefter brugerkredsen til lejligheden er begrænset (til Fondens medlemmern), dvs. at der ikke drives udlejningsvirksomhed til tredjemænd, og at der ikke betales leje, men blot et bidrag til dækning af de løbende omkostninger.

Kontoret glæder sig over afgørelsen, som er i tråd med kontorets fortolkning af loven allerede da debatten om loven og dens udkast opblussede. Danske medier og andre nyhedsbreve fik lagt en ubegrundet hysterik i diskussionen.

De enkelte Fonde, som gennem kontoret har søgt om bistand til kontakt med myndighederne vil blive orienteret, når deres sag er afgjort.

Mange hilsner fra Berlin -advokatfirma I meyer

advokatfirma I meyer

Kurfürstendamm 57

10707 Berlin

fon.: + 49 (0) 30 3151 8969 0

fax:  + 49 (0) 30 3151 8969 9

contact@advokatfirma.de

www.advokatfirma.de

advokatfirma I meyer

Add comment