BERLIN – nyt fra Lisbet Steinrücke

Advokat Lisbet Steinrücke har for lejligheder i Berlin modtaget adskillige negativattester fra området Friedrichshain-Kreuzberg. Andre områder har endnu ikke reageret, men da det er bekendt, at områderne arbejder sammen forventes, at også de andre områdekontorer udsteder negativattest.

Til Parasollens oplysning har et områdekontor for en dansk feriefond truffet en interessant afgørelse, idet de har fulgt advokatkontorets argumentation og fremsendt en afgørelse om, at denne fonds lejligheder i området ikke falder ind under Zweckentfremdungsverbotsgesetz.

Advokatkontoret ved endnu ikke, om andre områdekontorer følger efter, men afventer for den samme feriefond endnu en afgørelse fra et andet områdekontor, før der følges op for alle klienterne.

Bemærk at ejere af ferielejligheder i Berlin i henhold til retningslinjerne til loven, som netop er udkommet, i alle tilfælde er forpligtet til at indhente en sådan negativattest, hvis de ikke vil risikere en i formel henseende ulovlig benyttelse af lejlighederne.

Parasollens medlemmer er naturligvis velkommen til at kontakte Advokatkontoret.

Add comment